“TF Bank är ett av Estlands mest välkända varumärken inom konsumentlån”

“TF Bank är ett av Estlands mest välkända varumärken inom konsumentlån”

Med fokus på låg risk och ansvarsfull tillväxt har TF Bank sedan 2014 byggt upp en position som en av Estlands ledande aktörer inom konsumentlån.
Läs artikeln
”Vi är digitala i grunden”

”Vi är digitala i grunden”

TF Bank has sedan starten i Finland 1999 långsamt stärkt sin position i marknaden. Vid utgången av andra kvartalet 2020 uppgick låneportföljen till 124 MEUR, cirka 25 procent av TF Banks totala portfölj inom segmentet Consumer Lending.
Läs artikeln