“TF Bank är ett av Estlands mest välkända varumärken inom konsumentlån”

“TF Bank är ett av Estlands mest välkända varumärken inom konsumentlån”

Med fokus på låg risk och ansvarsfull tillväxt har TF Bank sedan 2014 byggt upp en position som en av Estlands ledande aktörer inom konsumentlån.
Läs artikeln
“Vi växer kontrollerat utan onödigt risktagande”

“Vi växer kontrollerat utan onödigt risktagande”

I juli 2015 förvärvade TF Bank den norska nischbanken BB Bank. Sedan dess har BB Bank hunnit leverera ett ackumulerat resultat efter skatt som överstiger förvärvspriset, och verksamhetens låneportfölj har blivit 10 gånger så stor – med bibehållen hög kvalitet och låga kreditförluster.
Läs artikeln