# Ägare Antal aktier Andel av kapital
1 TFB Holding AB 10 110 964 47,03%
2 Erik Selin Fastigheter AB 2 088 665 9,71%
3 Merizole Holding LTD 1 507 495 7,01%
4 Swedbank Robur Fonder 1 290 000 6,00%
5 Danica Pension Försäkrings AB 1 044 544 4,86%
6 SEB Life International 839 006 3,90%
7 Proventus Aktiebolag 645 000 3,00%
8 Handelsbanken Fonder 430 393 2,00%
9 Pareto Nordic Return 364 797 1,70%
10 Clearstream Banking S.A. 292 477 1,36%
11 Skandia Fonder 275 000 1,28%
12 KAAX Investment AB 224 521 1,04%
13 Tiberon AB 224 521 1,04%
14 JPMEL - Stockholm branch 221 340 1,03%
15 Gurrfinans AB 204 526 0,95%
16 Carnegie Fonder 160 000 0,74%
17 AB Monarda 154 842 0,72%
18 Mattias Carlsson 154 432 0,72%
19 Försäkringsbolaget Avanza Pension 146 813 0,68%
20 MSIL IPB clien account 108 616 0,51%

Ägarstruktur per den 30 juni, 2017.