Ägarstruktur per den 31 mars 2018.

AKTIEÄGARE %
TFB Holding AB 49,12
Erik Selin Fastigheter AB 11,63
Danica Pension Försäkrings AB 8,42
Merizole Holding LTD 7,01
Swedbank Robur fonder 4,49
Proventus Aktiebolag 3,00
Pareto Nordic Return 1,68
Skandia fond småbolag Sverige 1,28
Clearstream Banking S.A. 1,22
Gurrfinans AB 0,95
Övriga aktieägare 11,20
Totalt 100,00