Ägarstruktur per den 30 september 2017.

Aktieägare %
TFB Holding AB 47,03
Erik Selin Fastigheter AB 11,63
Merizole Holding LTD 7,01
Swedbank Robur fonder 5,35
Danica Pension Försäkrings AB 4,87
SEB Life International 3,90
Proventus Aktiebolag 3,00
Pareto Nordic Return 1,70
Skandia fond småbolag Sverige 1,28
Clearstream Banking S.A. 1,22
Övriga aktieägare 13,01
Totalt 100,00