Ändrade publiceringsdatum för delårsrapporter för det tredje och fjärde kvartalet 2016

TF Bank AB (publ)  (OMX Nordic Exchange: TFBANK), kommunicerar i dag att det tidigare publicerade datumet för delårsrapporten för det tredje kvartalet 2016 har flyttats från 8 november till 27 oktober 2016 kl. 8.00 AM CET.

Även datumet för bokslutskommunikén för 2016 har flyttats från 14 februari till 9 februari 2017.

Finansiell kalender:

Delårsrapport januari-september 2016, 27 oktober 2016

Bokslutskommuniké 2016, 9 februari 2017

För ytterligare information, kontakta:

Sture Stölen, Investor Relations, +46 723 68 65 07, ir@tfbank.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2016 kl. 08.00 CET.