Krediter fyller en viktig roll i en fungerande och modern samhällsekonomi. För TF Bank är ansvarstagande i samband med kreditgivning affärskritiskt, och detta är därför det mest självklara fokusområdet inom vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar för att ständigt säkerställa att vår kreditbedömning är robust, sund och sofistikerad.

TF Banks långa erfarenhet av branschen, kombinerat med en väl beprövad kreditgivningsprocess som kontinuerligt granskas för att kunna utvecklas och förbättras gör oss därför till en pålitlig kreditgivare.

Vår kreditbedömning utförs i enlighet med god kreditgivningssed och TF Banks kreditpolicy, och utgår alltid från varje kunds finansiella situation.

Vi är övertygade om att TF Bank, genom vår ansvarsfulla kreditgivning, bidrar till en välfungerande samhällsekonomi.

Ansvarsfull kreditgivning 2019 2018
Kreditförlustnivå (%) 3,4 3,9