Årets aktieägarundersökning: Uppnådda förväntningar med önskan om ökad synlighet

Den aktieägarundersökning som genomfördes under september månad är nu avslutad och vi vill rikta ett stort tack till alla er som medverkade. Totalt sett svarade omkring 12 procent av alla TF Banks aktieägare. Undersökningen gav upphov till både beröm och konstruktiv kritik som vi kommer att använda för att ytterligare förbättra vår marknadskommunikation och dialog med aktieägare framöver.

Resultaten från undersökningen visar bland annat att vi har högt förtroende bland våra aktieägare men att vi kan bli bättre på att kommunicera kontinuerligt med investerare och marknaden i helhet. Framöver finns bland annat önskemål om att vi skall bli bättre på att beskriva vår verksamhet mer lättbegripligt samt förbättra innehållet och uppdateringarna på vår hemsida.

Angående aktiens värdeutveckling fick vi i årets undersökning positiva resultat. Svaren visar att den upplevda värdeutvecklingen är över förväntan. Detta beror med stor sannolikhet på att vårt bolag utvecklats starkt sedan börsintroduktionen juni 2016 och att vi levererat enligt marknadens förväntan. Att påverka marknadens värdering ytterligare kan vi göra genom att driva vår verksamhet framåt på bästa möjliga sätt, och kommunicera de framsteg vi gör med målet att nå en högre värdering och ökad likviditet i aktien.

Vi ser även att många av de aktieägare som medverkat delar vår positiva syn på bolagets framtid och att vi har en mycket spännande period framför oss. Detta starka stöd är viktigt för oss och något som vi värdesätter högt som bolag. Vi värdesätter givetvis även de förbättringsförslag som kommit in genom undersökningen. Dessa synpunkter stärker oss i arbetet med att hålla våra aktieägare så uppdaterade och nöjda som möjligt, och hur vi når dit på bästa sätt.

Nyheter