Avarda sluter avtal med en stor nordisk aktör


Avarda AB, dotterbolag till TF Bank, har idag slutit avtal med en stor nordisk handlare. Efter full implementation väntas den totala omsättningen från detta avtal vara kring MSEK 500. 


Avtalsperioden är ett minimum av 18 månader från startdatumet, som väntas vara under Q4 2017. ”Vi är naturligtvis oerhört glada att valet föll på Avarda. Det är ett bevis på att vårt erbjudande är konkurrenskraftigt.” – Declan Mac Guinness, CEO, TF Bank.

För ytterligare information, kontakta:

Declan Mac Guinness, +46 707 22 82 97, declan.macguinness@tfbank.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni, 2016 kl 21.00.

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver bankverksamhet med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland och Norge, utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Polen, Danmark, Estland och Lettland.