Delårsrapport januari-juni 2016

Summa rörelseintäkter jan-jun 2016 jämfört med jan-jun 2015

209 MSEK +10%

Låneportfölj 30 juni 2016 jämfört med 31 december 2015

2,2 MILJARDER SEK +19 %

Första halvåret, januari – juni 2016 jämfört med januar – juni 2015

 • Rörelseintäkterna ökade med 9,8 % till 208,7 MSEK
 • Låneportföljen den 30 juni 2016 uppgick till 2 185 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 18,9 % sedan årsskiftet
 • Rörelseresultatet minskade med 22,1 % till 54,4 MSEK
 • Justerat[1] rörelseresultat ökade med 3,5 % och uppgick till 72,3 MSEK
 • Nettoresultatet minskade med 23,1 % och uppgick till 42,3 MSEK
 • Justerat[1] nettoresultat ökade med 2,3 % och uppgick till 56,3 MSEK
 • K/I-talet uppgick till 38,5 % (33,8)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,3 % och total kapitalrelation uppgick till 18,5 %
 • Resultat per aktie uppgick till 2,14 SEK (2,62)
 • Justerat[1] resultat per aktie uppgick till 2,79 SEK (2,62)

Andra kvartalet, april – juni 2016 jämfört med april – juni 2015

 • Rörelseintäkterna ökade med 12,8 % till 108,1 MSEK
 • Rörelseresultatet minskade med 32,3 % till 26,4 MSEK
 • Justerat[1] rörelseresultat minskade med 2,1 % och uppgick till 38,2 MSEK
 • Nettoresultatet minskade med 38,5 % och uppgick till 19,6 MSEK
 • Justerat[1] nettoresultat minskade med 9,7 % och uppgick till 28,8 MSEK
 • K/I-talet uppgick till 38,8 % (32,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,01 SEK (1,51)
 • Justerat[1] resultat per aktie uppgick till 1,44 SEK (1,51)

Väsentliga händelser, januari – juni 2016

 • Den 14 juni noterades TF Bank på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet mottogs väl av marknaden. Totalt erbjöds 5 661 553 aktier (26,3 %) till 77 SEK per aktie.
 • Det norska dotterbolaget BB Finans AS lämnade in en ansökan om banklicens till Finanstilsynet den 23 juni. Bolaget har en målsättning om att erhålla norsk banklicens innan utgången av 2016.

Kommentar från VD och Koncernchef  Declan Mac Guinness

”Vi känner oss trygga med våra långsiktiga finansiella mål och bedömer att nuvarande momentum fortsätter under andra halvåret 2016.”

[1] Justeringar har gjorts för kostnader av engångskaraktär hänförligt till börsnotering på Nasdaq Stockholm om cirka 17,9 MSEK.