”Det finns goda förutsättningar för fortsatt tillväxt”

”Det finns goda förutsättningar för fortsatt tillväxt”

TF Bank meddelade den 20 april att Mattias Carlsson blir bankens nye vd. Mattias Carlsson, som har arbetat inom TF Bank i nästan 10 år både som vd och styrelseordförande, ser fram emot att fortsätta leda bolagets tillväxtresa.

– Det är ett mycket spännande läge som banken befinner sig i. Vi ska fortsätta stärka vår position i norra Europa genom expansion samt diversifiera våra affärssegment med det tydliga målet att öka aktieägarvärdet, säger Mattias Carlsson.

– Inte minst förvärvet av Avarda tror vi kommer gynna vår tillväxtstrategi, fortsätter han.

Vad fick dig att kliva tillbaka till vd rollen?

– Jag har varit tillförordnad vd sedan november 2017 och det har varit givande att vara tillbaka på en mer operativ roll efter en tid som styrelseordförande, och då inte minst att arbeta för att verkställa de strategiska inriktningar vi bestämde under min tid i styrelsen.

Mattias Carlsson har en gedigen branscherfarenhet och var vd för TF Bank mellan 2009 och 2015 innan han tog klivet upp som styrelseordförande. Det var i samband med att bolaget startade sina förberedelser inför noteringen på Nasdaq Stockholm i juni 2016. Han har tidigare arbetat på bland annat SEB. Under hans ledning har TF Bank upplevt en kraftig tillväxt vilket kan mätas genom ökad omsättning, lönsamhet och storlek på låneportföljen.

– Vi fortsätter på det momentum vi har och den långsiktiga strategin ligger fast. Det gäller att hålla disciplinen uppe och ha örat nära rälsen för vad våra kunder efterfrågar och vad regulatoriska myndigheter kräver. Eftersom vi är en liten och flexibel organisation kan vi agera snabbt vilket är en styrka. Vidare kommer vi fortsätta integreringsarbetet med Avarda och finna synergier med TF Banks övriga verksamhet i syfte att leverera god avkastning.

TF Bank är idag etablerade i Norden, Estland, Lettland, Polen och Tyskland. Mattias Carlsson ser positivt på fortsättningen av året trots att konkurrensen har hårdnat i Norden, framförallt vad gäller Sverige och Finland.

– Men vi ser samtidigt att vi har goda förutsättningar att möta den hårdare konkurrensen. Vi ser större möjligheter utanför Norden med en växande marknad i framförallt Baltikum. Vi jobbar därför med att stärka våra positioner ytterligare i Estland och Lettland samt etablera oss i Litauen.

Valberedningen har föreslagit Mari Thjømøe som ny styrelseordförande. Hur skulle det vara att samarbeta med henne om hon blir vald vid årsstämman?

– Det ser jag fram emot! Mari är väldigt erfaren och har suttit i ett flertal styrelser för en rad större noterade bolag. Hon har därmed djup kunskap om investerarrelationer och har ett brett nätverk av investerarkontakter. Vi kompletterar varandra mycket bra, och det känns skönt att få det stödet.

Slutligen, varför ska man investera i TF Bank?

– Banken har ett bra track record. Vi har lyckats med att skapa hög avkastning för våra ägare under lång tid. Vi har växande marknader i framförallt Baltikum där vi har befäst vår position ytterligare och vi har därmed har ett starkt affärsläge i segmentet Consumer Lending. Förvärvet av Avarda ger oss goda möjligheter att fortsätta växa även inom vårt andra segment Ecommerce Solutions. Vi ser betydande volymökningar framför oss under 2018 och det finns således förutsättningar för fortsatt god avkastning för våra ägare.

Nyheter