Bokslutskommuniké 2018

TF Bank AB publicerar sin bokslutskommuniké för 2018, torsdagen den 7 februari 2019 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och övriga intressenter ti...Läs mer

Årsredovisning 2018 publiceras

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2019

Läs mer

Årsstämma 2019

TF Bank ABs (publ) årsstämma 2019 kommer att hållas i Stockholm den 7 maj 2019.Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2019

Läs mer

Delårsrapport januari – september 2019

Läs mer