Delårsrapport januari – september 2019

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – september 2019, torsdagen den 24 oktober 2019 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, ana...Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2019

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – juni 2019, tisdagen den 16 juli 2019 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och...Läs mer

Årsstämma 2019

TF Bank ABs (publ) årsstämma 2019 kommer att hållas i Stockholm den 7 maj 2019.Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2019

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – mars 2019, torsdagen den 25 april 2019 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och...Läs mer

Årsredovisning 2018 publiceras

Läs mer

Bokslutskommuniké 2018

TF Bank AB publicerar sin bokslutskommuniké för 2018, torsdagen den 7 februari 2019 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och övriga intressenter ti...Läs mer