TF Banks styrelse har antagit följande finansiella mål på medellång sikt:

Tillväxt

TF Bank avser att på medellång sikt uppnå en årlig tillväxt i vinst per aktie om minst 20 %.

Effektivitet

TF Bank avser att på medellång sikt nå ett K/I-tal som understiger 35 %.

Kapitalstruktur

TF Banks målsättning är att bibehålla en total kapitalrelation om minst 14,5 %.