”Finland är vår största marknad, med tillväxtmöjligheter som är fortsatt goda”

”Finland är vår största marknad, med tillväxtmöjligheter som är fortsatt goda”

Med en lånestock på nästan 900 miljoner kronor är Finland den enskilt största marknaden för TF Bank. Konkurrensen har ökat på sistone, men det skrämmer inte Finlandschefen Juho Maanpää. I en intervju berättar han mer om vad som sker i Finland och hur de möter konkurrensen.

– Vi har funnits på den finska marknaden sedan 1999 och känner den väldigt väl. Vi har ett bra erbjudande som vi anpassar och utvecklar hela tiden, säger Juho Maanpää, som berättar att banken ligger långt fram inom framförallt konsumentkrediter.

– Vi har väldigt effektiva system och ligger i framkant på online-marknaden, fortsätter Maanpää.

Hur ser konkurrensen ut på den finska marknaden?

– Det som skiljer den finska marknaden från andra marknader är att storbankerna varit ganska defensivt inställda till den typen av konsumentkrediter som vi erbjuder. I övrigt är konkurrensen relativt tuff. På sistone har vi dessutom märkt av utländsk konkurrens, främst från norska banker.

Finns det inte en risk att konkurrensen kommer påverka era möjligheter att växa?

– Den risken finns alltid. Men vi är inte rädda för konkurrens, den gör att vi måste vässa oss ytterligare. Målet är att växa vidare, även om konkurrensen hårdnat. Men det handlar även om att fokusera på kostnader och kreditkvalitet samt att utveckla vårt distributionsnät.

Hur kan du vara så övertygad om att tillväxten kommer att fortsätta?

– Precis som på övriga marknader ökar konkurrensen mest inom större krediter. I Finland är TF Banks genomsnittliga kredit motsvarande cirka 27 000 kronor. Det är i det segmentet vi vill fortsätta vara. Det finns fortfarande en stor och växande efterfrågan, och de första nio månaderna i år var vår tillväxt cirka 4 procent.

Kort om TF Banks verksamhet i Finland

TF Bank bedriver bankverksamhet med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Finland sedan 1999 och är TF Banks största marknad. De senaste åren har marknaden för konsumentkrediter ökat stadigt i Finland och tillväxten har varit högre än BNP-tillväxten.

Per den 30 september 2017 stod Finland för 30 procent av TF Banks låneportfölj. Inom segmentet Direct to Consumer, det vill säga utlåning till kreditvärdiga privatpersoner, ökade låneportföljen i Finland med närmare 8 procent till 728 MSEK jämfört med 677 MSEK vid samma tidpunkt i fjol. Utlåningen sker i egen regi genom varumärkena Credento och Halino.

Inlåningen i Finland sker genom TF Banks sparkonto, TF Bank Säästötili, med 1,3 procent ränta årligen utan bindningstider.

Nyheter