Intervju med CFO Mikael Meomuttel angående TF Banks etablering i Tyskland

Intervju med CFO Mikael Meomuttel angående TF Banks etablering i Tyskland

TF Bank meddelade i början av september att bolaget går in på ytterligare en marknad, den tyska. Finanschef Mikael Meomuttel berättar här lite mer om bakgrunden till beslutet och hur bankens expansionsplaner ser ut. Mikael Meomuttel, som även är vice VD, har varit verksam inom TF Bank sedan 2009 och är därmed en av de som har varit längst inom banken.

Varför startar ni verksamhet i Tyskland?

– Primärt beror det på att vi vill fortsätta expandera till nya marknader. Det handlar delvis om diversifiering men även om tillväxt för bolaget.

Ni startade med inlåning i augusti. Hur har den första tiden varit?

– Vi har fått en väldigt bra start. Vi är klart nöjda med det vi sett hittills och det kommer att göra att vår funding-kostnad blir lägre över tid. I Tyskland är vår inlåningsränta för närvarande 0,55 procent. I till exempel Finland, som också har euro, är vår inlåningsränta betydligt högre och ligger för närvarande på 1,3 procent. Så på sikt är det klart att det här kommer att påverka oss positivt.

Hur kommer det sig att ni startar med att fokusera på inlåning i Tyskland?

– Vi har idag 75-80 procent av vår affär utanför Sverige och då blir det viktigt för oss att öka inlåningen i andra valutor än svenska kronor. Det primära för oss har varit att öka fundingen i euro och då var Tyskland ett bra alternativ. Långsiktigt är det bästa för oss att matcha inlåning och utlåning i rätt valuta.

Vad är nästa steg, kommer ni gå vidare även med utlåning?

– I förlängningen är det tänkbart. Men i dagsläget har det handlat om att diversifiera vår inlåningsportfölj. Att expandera geografiskt ligger definitivt i vår långsiktiga plan. På våra andra marknader har vi alltid börjat med utlåning, i det här fallet har det varit annorlunda då vi såg en stor potential i den tyska inlåningsmarknaden.

Kan du berätta mer om era expansionsplaner?

– Vi avser att fortsätta expandera vår verksamhet till fler länder, både inom in- och utlåning. Som vi berättade i senaste delårsrapporten har vi fått tillstånd från Finansinspektionen att bedriva gränsöverskridande verksamhet i Tyskland och Österrike och styrelsen har även beslutat om att ansöka om ett gränsöverskridande av tillståndet till Litauen. Vi är en liten och flexibel organisation, vilket innebär att en etablering kan ske väldigt snabbt när väl ett beslut är taget. I Tyskland tog det bara några månader från styrelsebeslut till dess att vi de facto fanns på plats med inlåning. Det beror bland annat på att vi har rätt infrastruktur och personal som snabbt kan sätta igång med processerna.

För mer information om etableringen i Tyskland, vänligen se pressmeddelandet från 11 september 2017 genom att klicka här.

Nyheter