Mattias Carlsson

Tillförordnad verkställande direktör sedan november 2017. Styrelseordförande 2015 till november 2017. Född 1972.

Andra pågående uppdrag: TFB Service Oü (styrelseledamot), BB Bank ASA (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Verkställande direktör 2009 till 2015 för TF Bank, Popgiro AB (styrelseledamot).

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik (Uppsala universitet).

Innehav i bolaget: 294 151 aktier.

Mikael Meomuttel

Chief Financial Officer sedan 2009 och vice verkställande direktör sedan 2014. Född 1976.

Andra aktuella befattningar: Styrelseledamot i Avarda AB

Tidigare befattningar under de senaste fem åren: –

Utbildning: Mastersexamen i finans och ekonomi (Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet)

Innehav i Bolaget: 221 649 teckningsoptioner berättigande till teckning av 221 649 aktier

Espen Johannesen

Chef för segmentet Direct to Consumer

Han har arbetat inom TF Bank sedan 2015 och är VD för det norska dotterbolaget BB Bank. Espen Johannesen har lång erfarenhet inom konsumentfinansiering, främst på den norska marknaden.

Mikael Johansson

Chef för segmentet Sales Finance

Han är VD för TF Banks dotterbolag Avarda och har arbetat inom TF Bank sedan 2016. Han har tidigare haft olika roller inom risk, marknadsföring och affärsutveckling och har tidigare varit VD för Santander Consumer Bank Sverige.

Innehav i Bolaget per den 30 september 2017.