Declan Mac Guinness

Verkställande direktör sedan 2015. Född 1966.

Andra aktuella befattningar: Styrelseledamot i Avarda AB, Avarda Oy, BB Finans AS och TFB Service OÜ

Tidigare befattningar under de senaste fem åren: Carlson Fonder AB (verkställande direktör) och Fondbolagens Förenings Service AB (styrelseledamot)

Utbildning: Juristexamen (Stockholms Universitet) och studier i statsvetenskap (San Diego State)

Innehav i Bolaget: 221 649 teckningsoptioner berättigande till teckning av 221 649 aktier

Mikael Meomuttel

Chief Financial Officer sedan 2009 och vice verkställande direktör sedan 2014. Född 1976.

Andra aktuella befattningar: –

Tidigare befattningar under de senaste fem åren: –

Utbildning: Mastersexamen i finans och ekonomi (Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet)

Innehav i Bolaget: 221 649 teckningsoptioner berättigande till teckning av 221 649 aktier

Innehav i Bolaget per den 31 december 2016.