Declan Mac Guinness

Verkställande direktör sedan 2015. Född 1966.

Andra aktuella befattningar: Styrelseledamot i Avarda AB, Avarda Oy, BB Finans AS och TFB Service OÜ

Tidigare befattningar under de senaste fem åren: Carlson Fonder AB (verkställande direktör) och Fondbolagens Förenings Service AB (styrelseledamot)

Utbildning: Juristexamen (Stockholms Universitet) och studier i statsvetenskap (San Diego State)

Innehav i Bolaget: 221 649 teckningsoptioner berättigande till teckning av 221 649 aktier

Mikael Meomuttel

Chief Financial Officer sedan 2009 och vice verkställande direktör sedan 2014. Född 1976.

Andra aktuella befattningar: –

Tidigare befattningar under de senaste fem åren: –

Utbildning: Mastersexamen i finans och ekonomi (Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet)

Innehav i Bolaget: 221 649 teckningsoptioner berättigande till teckning av 221 649 aktier

Johannes Rintaniemi

Head of Direct to Consumer och chef för TF Banks finska filial sedan 2014. Född 1977.

Andra aktuella befattningar: Rinvestor Oy (ägare, styrelseledamot och verkställande direktör), Studio Amfora Ky (delägare) och ThumbsApp Oy (delägare och styrelseledamot)

Tidigare befattningar under de senaste fem åren: Nordic Edutainment Oy (styrelseledamot och delägare), Somedia Oy (styrelseledamot och delägare) och TF Bank AB (konsult)

Utbildning: Ekonomexamen (Helsingfors handelshögskola)

Innehav i Bolaget
: 40 850 aktier

Björn Skytt

Chief Information Officer sedan 2010. Född 1974.

Andra aktuella befattningar: –

Tidigare befattningar under de senaste fem åren: –

Utbildning: Informatikexamen (Göteborgs Universitet)

Innehav i Bolaget
: –

Jonas Wedin

Head of Sales Finance sedan 2015. Född 1973.

Andra aktuella befattningar: –

Tidigare befattningar under de senaste fem åren: –

Utbildning: Magisterexamen i IT (Högskolan i Borås)

Innehav i Bolaget: –

Innehav i Bolaget per den 31 december 2016.