Mattias Carlsson

Tillförordnad verkställande direktör sedan november 2017. Styrelseordförande 2015 till november 2017. Född 1972.

Andra pågående uppdrag: BB Bank ASA (styrelseledamot) och TFB Service OÜ (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Verkställande direktör 2009 till 2015 för TF Bank, Popgiro AB (styrelseledamot).

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik (Uppsala universitet).

Innehav i bolaget
: 294 151 aktier.

Mikael Meomuttel

Chief Financial Officer sedan 2009 och vice verkställande direktör sedan 2014. Född 1976.

Andra aktuella befattningar: Styrelseledamot i Avarda AB

Tidigare befattningar under de senaste fem åren: –

Utbildning: Mastersexamen i finans och ekonomi (Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet)

Innehav i Bolaget: 221 649 teckningsoptioner berättigande till teckning av 221 649 aktier

Innehav i Bolaget per den 30 september 2017.