Mattias Carlsson

Verkställande direktör och styrelseledamot. Född: 1972

Andra pågående uppdrag: Avarda AB (styrelseledamot), Avarda Oy (styrelseledamot), BB Bank ASA (styrelseledamot) och TFB Service OÜ (styrelseledamot), Smedslättens Tennisbanor Aktiebolag (styrelseordförande), Qred AB (styrelseordförande), och Tronstad Consulting AB (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: TF Bank (styrelseordförande 2015 till 2017), Popgiro AB (styrelseledamot), TF Bank (verkställande direktor 2009 till 2015)

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik (Uppsala universitet).

Innehav i bolaget: 294 151 aktier.

Mikael Meomuttel

Chief Financial Officer sedan 2009 och vice verkställande direktör sedan 2014. Född 1976.

Andra aktuella befattningar: Styrelseledamot i Avarda AB

Tidigare befattningar under de senaste fem åren: –

Utbildning: Mastersexamen i finans och ekonomi (Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet)

Innehav i Bolaget: 221 649 teckningsoptioner berättigande till teckning av 221 649 aktier

Espen Johannesen

Head of Consumer Lending och VD BB Bank ASA. Född 1981.

Andra aktuella befattningar: Confide AS (styrelseordförande).

Tidigare befattningar under de senaste fem åren: På BB Bank sedan 2010.

Utbildning: Executive M.B.A Norges Handelshøyskole (NHH), BSc. Handelshøyskolen BI.

Innehav i bolaget: 6 000 aktier.

Mikael Johansson

Head of Ecommerce Solutions och VD Avarda AB. Född 1974.

Andra aktuella befattningar: Svenska Bilhandlare AB (styrelseordförande) och Sticklinge Management AB (suppleant).

Utbildning: MSc Business Administration and Matemathics, Stockholms universitet.

Tidigare befattningar under de senaste fem åren: VD på Avarda sedan 2016. Tidigare VD på Santander Consumer Bank Sverige och GE Commercial Finance.

Innehav i bolaget: –

Innehav i Bolaget per den 31 december 2017.