Mikael Meomuttel

CFO, vice VD och Head of Investor Relations
Telefon: +46 706 26 95 33
E-post: ir@tfbank.se