Valberedningar

Valberedning inför årsstämman 2018

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2017 och består av följande ledamöter: Läs mer

Valberedning inför Årsstämman 2017

Enligt principerna beslutat på Årsstämman 2016 för hur valberedningen ska utses så har de röstmässigt tre största aktieägarna som önskar delta i valberedningen rätt att utse en ledamot vardera. Ledamoten ...Läs mer