Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – juni 2017

"Perioden januari till juni innebar en ökning av det justerade rörelseresultatet med 26 % jämfört med samma period föregående år. Vi har fortsatt vår expansion med ett utökat produktutbud och den geog...Läs mer

Delårsrapport  januari-mars 2017

"Lönsam tillväxt i samtliga länder och fortsatt geografisk diversifiering." Declan Mac Guinness vdLäs mer

TF Bank AB – Årsredovisning 2016

Läs mer

Bokslutskommuniké  januari-december 2016

” Börsnotering, kraftig tillväxt och hög lönsamhet summerar ett starkt år för TF Bank."Läs mer