Finansiella rapporter

Delårsrapport januari-september 2016

"Kraftig organisk portföljtillväxt, rörelseintäkter på rekordnivå och lägre kreditförlustnivåer. Ett starkt kvartal!" Declan Mac Guinness VD TF BankLäs mer

Delårsrapport januari-juni 2016

Summa rörelseintäkter jan-jun 2016 jämfört med jan-jun 2015, 209 MSEK +10%. Låneportfölj 30 juni 2016 jämfört med 31 december 2015. 2,2 MILJARDER SEK +19 %.Läs mer

Delårsrapport Q1 2016

Läs mer

TF Bank Koncern – Årsredovisning 2015

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Läs mer