Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – september 2018

”Den starka tillväxten har fortsatt under det tredje kvartalet och låneportföljen passerade 4 miljarder kronor under augusti. Samtidigt fortsätter diversifieringen av bankens finansiering, både geogra...Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2018

”Vi avslutar det andra kvartalet 2018 med stark tillväxt och en låneportfölj som närmar sig 4 miljarder kronor. De senaste tre månaderna har portföljen ökat med 357 MSEK. Tillväxten har framförallt varit star...Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2018

”Under det första kvartalet 2018 har vår verksamhet fortsatt att expandera. På tre månader ökade låneportföljen med hela 11 %, inlåningen ökade 12 % och rörelseresultatet uppgick till 49 MSEK, vilket är 1...Läs mer

TF Bank AB – Årsredovisning 2017

Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2017

”När 2017 summeras blickar vi tillbaka på ett framgångsrikt år för TF Bank. Låneportföljen har ökat med 27 % och det justerade rörelseresultatet har ökat med 21 %. Tillväxten har varit stark i framförall...Läs mer