Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – mars 2019

”Det första kvartalet uppvisade rekordtillväxt om 14 %, och låneportföljen har därmed passerat 5 miljarder – en riktig milstolpe för TF Bank. Det senaste året har låneportföljen ökat med 45 %. Vi leve...Läs mer

TF Bank AB – Årsredovisning 2018

Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2018

”TF Bank avslutar 2018 med ett starkt sista kvartal för båda segmenten. Det justerade rörelseresultatet på 65 MSEK är 29 % högre än samma period 2017. Stigande ränteintäkter från en växande låneportfölj...Läs mer

Delårsrapport januari – september 2018

”Den starka tillväxten har fortsatt under det tredje kvartalet och låneportföljen passerade 4 miljarder kronor under augusti. Samtidigt fortsätter diversifieringen av bankens finansiering, både geogra...Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2018

”Vi avslutar det andra kvartalet 2018 med stark tillväxt och en låneportfölj som närmar sig 4 miljarder kronor. De senaste tre månaderna har portföljen ökat med 357 MSEK. Tillväxten har framförallt varit star...Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2018

”Under det första kvartalet 2018 har vår verksamhet fortsatt att expandera. På tre månader ökade låneportföljen med hela 11 %, inlåningen ökade 12 % och rörelseresultatet uppgick till 49 MSEK, vilket är 1...Läs mer

TF Bank AB – Årsredovisning 2017

Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2017

”När 2017 summeras blickar vi tillbaka på ett framgångsrikt år för TF Bank. Låneportföljen har ökat med 27 % och det justerade rörelseresultatet har ökat med 21 %. Tillväxten har varit stark i framförall...Läs mer

Delårsrapport januari – september 2017

”TF Bank fortsätter att växa och rörelseresultatet för årets första nio månader landade på 142,8 MSEK, en ökning om 22 % mot föregående år justerat för jämförelsestörande poster. Tillväxten följer den långsik...Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2017

"Perioden januari till juni innebar en ökning av det justerade rörelseresultatet med 26 % jämfört med samma period föregående år. Vi har fortsatt vår expansion med ett utökat produktutbud och den geog...Läs mer

Delårsrapport  januari-mars 2017

"Lönsam tillväxt i samtliga länder och fortsatt geografisk diversifiering." Declan Mac Guinness vdLäs mer

TF Bank AB – Årsredovisning 2016

Läs mer

Bokslutskommuniké  januari-december 2016

” Börsnotering, kraftig tillväxt och hög lönsamhet summerar ett starkt år för TF Bank."Läs mer

Delårsrapport januari-september 2016

"Kraftig organisk portföljtillväxt, rörelseintäkter på rekordnivå och lägre kreditförlustnivåer. Ett starkt kvartal!" Declan Mac Guinness VD TF BankLäs mer

Delårsrapport januari-juni 2016

Summa rörelseintäkter jan-jun 2016 jämfört med jan-jun 2015, 209 MSEK +10%. Låneportfölj 30 juni 2016 jämfört med 31 december 2015. 2,2 MILJARDER SEK +19 %.Läs mer

Delårsrapport Q1 2016

Läs mer

TF Bank Koncern – Årsredovisning 2015

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Läs mer

Delårsrapport Q2 2015

Läs mer

TF Bank Koncern – Finansiell rapport 2012-2014

Läs mer

TF Bank Moderbolag – Årsredovisning 2014

Läs mer

TF Bank Moderbolag – Årsredovisning 2013

Läs mer

TF Bank Moderbolag – Årsredovisning 2012

Läs mer

TF Bank Moderbolag – Årsredovisning 2011

Läs mer

TF Bank Moderbolag – Årsredovisning 2010

Läs mer