Likviditet och kapitaltäckning

Periodisk information 31 mars 2019 i enlighet med FFFS 2014:12

Läs mer

Periodisk information 31 december 2018 i enlighet med FFFS 2014:12

Läs mer

Periodisk information 30 september 2018 i enlighet med FFFS 2014:12

Läs mer

Periodisk information 30 juni 2018 i enlighet med FFFS 2014:12

Läs mer

Periodisk information 31 mars 2018 i enlighet med FFFS 2014:12

Läs mer

Periodisk information 30 september 2017 i enlighet med FFFS 2014:12

Läs mer

Periodisk information 30 juni 2017 i enlighet med FFFS 2014:12

Läs mer

Periodisk information 31 mars 2017 i enlighet med FFFS 2014:12

Läs mer

Periodisk information 30 september 2016 i enlighet med FFFS 2014:12

Läs mer

Periodisk information 30 juni 2016 i enlighet med FFFS 2014:12

Läs mer

Periodisk information 31 mars 2016 i enlighet med FFFS 2014:12

Läs mer

Likviditetsreserv 30 september 2015

Läs mer

Kapitaltäckning 30/6 2015

Läs mer

Kapitaltäckning 31/3 2015

Läs mer

Kapitaltäckning 31/12 2014

Läs mer

Kapitaltäckning 30/9 2014

Läs mer

Kapitaltäckning 30/6 2014

Läs mer

Kapitaltäckning 31/3 2014

Läs mer

Kapitaltäckning 31/12 2013

Läs mer

Kapitaltäckning 30/9 2013

Läs mer

Kapitaltäckning 31/3 2012

Läs mer