Erik Selin: ”Därför köper jag TF Bank”

Erik Selin: ”Därför köper jag TF Bank”

TF Bank är en av finansmannen Erik Selins senaste investeringar. Under året har han löpande ökat sitt innehav och äger nu mer än 10 procent i nischbanken. Här berättar Erik Selin hur han ser på den svenska banksektorn i allmänhet och TF Bank i synnerhet.
Läs artikeln
Intervju med CFO Mikael Meomuttel angående TF Banks etablering i Tyskland

Intervju med CFO Mikael Meomuttel angående TF Banks etablering i Tyskland

TF Bank meddelade i början av september att bolaget går in på ytterligare en marknad, den tyska. Finanschef Mikael Meomuttel berättar här lite mer om bakgrunden till beslutet och hur bankens expansionsplaner ser ut.
Läs artikeln