Pressmeddelanden

Ledande befattningshavare i TF Bank tecknar fullt i optionsprogram

Årsstämman 2018 för TF Bank AB beslutade om att anta teckningsoptionsprogram 2018:1 och därmed en riktad emission till tre av styrelsen utvalda ledande befattningshavare. TF Bank meddelar idag att tec...Läs mer

TF Bank planerar att emittera primärkapitaltillskott (AT1)

TF Bank AB planerar att emittera primärkapitaltillskott (AT1) om 100 miljoner kronor för att finansiera den förväntade framtida tillväxten med en optimal kapitalstruktur.Läs mer

Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma den 2 maj 2018

TF Bank AB (publ) har i dag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram.Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2018

”Under det första kvartalet 2018 har vår verksamhet fortsatt att expandera. På tre månader ökade låneportföljen med hela 11 %, inlåningen ökade 12 % och rörelseresultatet uppgick till 49 MSEK, vilket är 1...Läs mer

Tillförordnad vd Mattias Carlsson blir ordinarie vd för TF Bank

Styrelsen i TF Bank AB har utsett Mattias Carlsson som ny vd för TF Bank. Mattias Carlsson, som har arbetat inom banken i nästan 10 år både som vd och styrelseordförande, har sedan november 2017 varit till...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – mars 2018

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2018 torsdagen den 26 april 2018 klockan 07.00 CET och bjuder med anledning av det in till en presentation för media, institutionella investerare, ana...Läs mer

TF Bank byter namn på affärssegment

TF Bank har beslutat om att byta namn på sina två affärssegment inom utlåning. Från och med den 13 april byter Sales Finance namn till Ecommerce Solutions och Direct to Consumer byter namn till Consumer Lend...Läs mer

Kallelse till årsstämma i TF Bank AB (publ)

Aktieägarna i TF Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma. Tid: onsdagen den 2 maj 2018 kl. 16.00. Plats: Roschier Advokatbyrå, Brunkebergstorg 2 i Stockholm. Aktieägare är välkomna från kl. 15.3...Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i TF Bank AB (publ)

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det föreslås omval av Mattias Carlsson, John Bremer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe, samtliga ...Läs mer

TF Bank publicerar Årsredovisningen 2017

TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2017 har publicerats på www.tfbankgroup.com Läs mer

Nya redovisningsregler IFRS 9: Effekter på TF Bank

Från och med 1 januari 2018 infördes nya redovisningsregler för kreditförlustreserveringar, IFRS 9. För TF Bank innebär införandet av IFRS 9 en minskning av det egna kapitalet med 55 MSEK (71 MSEK före s...Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2017

”När 2017 summeras blickar vi tillbaka på ett framgångsrikt år för TF Bank. Låneportföljen har ökat med 27 % och det justerade rörelseresultatet har ökat med 21 %. Tillväxten har varit stark i framförall...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké januari – december 2017

TF Bank AB publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2017 torsdagen den 8 februari 2018 klockan 07.00 CET och bjuder med anledning av det in till en presentation för media, inst...Läs mer