Pressmeddelanden

TF Bank planerar att emittera supplementärkapitalinstrument

TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Bolaget”) har givit ABG Sundal Collier AB i uppdrag att anordna investerarmöten i Norden med start tisdagen den 1 december 2020.Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – september 2020

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – september 2020, torsdagen den 15 oktober 2020 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, ana...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – juni 2020

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – juni 2020, tisdagen den 14 juli 2020 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och...Läs mer

Styrelsens beslut om att erbjuda poströstning med stöd av den nya och tillfälliga undantagslagen för bolagsstämmor

Med anledning av den pågående smittspridningen av Covid-19 har styrelsen i TF Bank AB (publ) beslutat om att erbjuda aktieägare poströstning med stöd av den nya och tillfälliga undantagslagen för bolags...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – mars 2020

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – mars 2020, torsdagen den 16 april 2020 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och...Läs mer

Omräkning med anledning av utvidgad segmentsredovisning från 2020

Som kommunicerades i samband med presentationen av bokslutskommuniké 2019 kommer TF Banks segmentsredovisning utvidgas från och med första kvartalet 2020. Ecommerce Solutions delas upp i två segment; Eco...Läs mer

TF Bank utvidgar segmentsredovisning från 2020

TF Bank har beslutat om att utvidga segmentsredovisningen från och med första kvartalet 2020. Ecommerce Solutions delas upp i två segment; Ecommerce Solutions och Credit Cards. Förändringen följer ambit...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké för 2019

TF Bank AB publicerar sin bokslutskommuniké för 2019, torsdagen den 6 februari 2020 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och övriga intressenter ti...Läs mer

TF Bank har genomfört fusioner

TF Bank har förenklat koncernstrukturen genom att genomföra fusionerna av de tre helägda dotterbolagen BB Bank ASA, Avarda AB och Avarda OY. Den 21 mars 2019 meddelade TF Bank att styrelsen beslutat at...Läs mer

TFB Holdings innehav i TF Bank

TF Banks största ägare TFB Holding AB har informerat bolaget att en del av innehavet i TF Bank flyttats till Tiberon AB.Läs mer