Pressmeddelanden

TF Bank uppfyller kraven för banktillstånd i Norge genom dotterbolaget BB Finans

TF Bank AB (publ) ,”TF Bank” (Nasdaq Nordic Exchange: TFBANK) har fått beslut från norska Finanstilsynet att det norska dotterbolaget BB Finans uppfyller kraven för banktillstånd. BB Finans AS ”BB Fin...Läs mer

TF Bank utser Carnegie till likviditetsgarant

TF Bank AB (publ) (Nasdaq Nordic Exchange: TFBANK) har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) om att Carnegie ska agera likviditetsgarant i bolagets aktie från och med idag den 17 november 2...Läs mer

Consortio Fashion Group beslutar att satsa på Cellbes och Bubbleroom

Inom TF Banks Sales Finance segment finns ett antal varumärken/e-handlare. Den allra största enskilda samarbetspartner idag är Consortio Fashion Group (”CFG”) med varumärken som t.ex. Cellbes, Bubbler...Läs mer

Delårsrapport januari-september 2016

"Kraftig organisk portföljtillväxt, rörelseintäkter på rekordnivå och lägre kreditförlustnivåer. Ett starkt kvartal!" Declan Mac Guinness VD TF BankLäs mer

TF Bank utser valberedning

TF Bank AB (publ) (OMX Nordic Exchange: TFBANK) har nu utsedd valberedning för bolaget. Läs mer

Ändrade publiceringsdatum för delårsrapporter för det tredje och fjärde kvartalet 2016

TF Bank AB (publ)  (OMX Nordic Exchange: TFBANK), kommunicerar i dag att det tidigare publicerade datumet för delårsrapporten för det tredje kvartalet 2016 har flyttats från 8 november till 27 oktober 2016 k...Läs mer

Antilla ansöker om konkurs – en mycket begränsad exponering för TF Bank genom Joint Venture bolaget Avarda

Finska varuhuskedjan Anttila ansökte sent i går om konkurs. Antilla är en viktig kund bland flera andra för Avarda AB, som är ett dotterbolag som ägs till 51% av TF Bank.Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2016

Summa rörelseintäkter jan-jun 2016 jämfört med jan-jun 2015, 209 MSEK +10%. Låneportfölj 30 juni 2016 jämfört med 31 december 2015. 2,2 MILJARDER SEK +19 %.Läs mer

Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av TF Bank och slut på stabiliseringsperioden

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA O...Läs mer

Första handelsdag i TF Bank-aktien på Nasdaq Stockholm

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA O...Läs mer

TF Bank offentliggör prospekt och villkoren i erbjudandet i samband med börsintroduktion på Nasdaq Stockholm

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA O...Läs mer

TF Bank planerar börsnotering på Nasdaq Stockholm

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA O...Läs mer

Delårsrapport Q1 2016

Läs mer

Kommuniké från TF Bank ABs Årsstämma

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015. Det...Läs mer

Välkommen till TF Banks årsstämma 2015 den 12 april 2016

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Läs mer