Pressmeddelanden

TF Bank förstärker ledningsgruppen

TF Bank har kompletterat sin ledningsgrupp med Espen Johannesen och Mikael Johansson från och med fredagen den 22 december 2017. Förändringarna genomförs för att förstärka gruppens strategiska prioriteringar. Samtid...Läs mer

VD-skifte i TF Bank: Mattias Carlsson utses till tillförordnad VD

Efter sin framgångsrika tid som VD för TF Bank har Declan Mac Guinness beslutat sig för att lämna TF Bank. Han kommer under uppsägningstiden fortsätta som rådgivare till bolaget.Läs mer

TF Bank köper Intrums andel av Avarda AB

TF Bank AB meddelar idag att bolaget förvärvar Intrums 49-procentiga andel i det gemensamägda bolaget Avarda. Förvärvet är en del av TF Banks tillväxtstrategi inom segmentet Sales Finance. Köpeskillingen uppgår ...Läs mer

Delårsrapport januari – september 2017

”TF Bank fortsätter att växa och rörelseresultatet för årets första nio månader landade på 142,8 MSEK, en ökning om 22 % mot föregående år justerat för jämförelsestörande poster. Tillväxten följer den långsik...Läs mer

TF Bank: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – september 2017

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2017 torsdagen den 26 oktober 2017 och bjuder med anledning av det in till en presentation för media, institutionella investerare, analytiker oc...Läs mer

TF Bank utser valberedning för årsstämman 2018

TF Bank meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2018, som kommer att hållas onsdagen den 2 maj 2018. Valberedningen har till uppgift att för årsstämman 2018 föreslå stämmoordförande, styrelseled...Läs mer

TF Bank lanserar inlåning i Tyskland

TF Bank meddelar att bolaget framgångsrikt lanserat ett EUR sparkonto i Tyskland. Genom att komplettera tysk inlåning med bolagets redan etablerade inlåningsprodukter i Sverige, Finland och Norge tar TF...Läs mer

TF Bank presenterar på Investerarafton

TF Bank meddelar att bolaget kommer presentera under Investerarafton på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Under presentationen kommer bolagets VD Declan Mac Guinness tala kring företagets verksamhet o...Läs mer

TF Banks dotterbolag BB Finans erhåller banktillstånd

BB Finans, dotterbolag till TF Bank, fick ett beslut från den norska tillsynsmyndigheten i december 2016 om att bolaget uppfyllde kraven för banktillstånd. Bolaget har idag erhållit godkännande att bedr...Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2017

"Perioden januari till juni innebar en ökning av det justerade rörelseresultatet med 26 % jämfört med samma period föregående år. Vi har fortsatt vår expansion med ett utökat produktutbud och den geog...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – juni 2017

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – juni 2017 den 18 juli kl. 07:00 CEST. Läs mer

Avarda sluter avtal med en stor nordisk aktör

Avarda AB, dotterbolag till TF Bank, har idag slutit avtal med en stor nordisk handlare. Efter full implementation väntas den totala omsättningen från detta avtal vara kring MSEK 500. Läs mer

TF Bank presenterar på Avanza Börsdag

TF Bank meddelar att man kommer att delta på Avanza Börsdag på Operaterassen den 24 maj, kl. 10.45 där bolagets VD, Declan Mac Guinness, kommer att presentera bl.a. den senaste utvecklingen i b...Läs mer

Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma

Vid årsstämman i TF Bank (publ) onsdagen den 3 maj 2017 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 skall ske med 2,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag för ut...Läs mer

Delårsrapport  januari-mars 2017

"Lönsam tillväxt i samtliga länder och fortsatt geografisk diversifiering." Declan Mac Guinness vdLäs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – mars 2017

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – mars 2017 den 27 april kl. 07:00 CEST. Läs mer

TF Bank publicerar Årsredovisningen 2016

TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2016 har publiceratsLäs mer

Kallelse till årsstämma i TF Bank AB (publ)

Aktieägarna i TF Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma.Läs mer

Välkommen till Årsstämma i TF Bank

Aktieägarna i TF Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 kl. 16.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det föreslås omval av Mattias Carlsson, John Brehmer, Bertil Larsson och Tone Bjørnov samt nyval av Charlotta Björnberg-Paul och Mar...Läs mer

Lars Wollung kommer lämna styrelsen från 1 mars, 2017

TF Bank AB (publ) (Nasdaq Nordic Exchange: TFBANK) har blivit informerad av Lars Wollung att han avser lämna sin roll som styrelseledamot i TF Bank. Läs mer

Bokslutskommuniké  januari-december 2016

” Börsnotering, kraftig tillväxt och hög lönsamhet summerar ett starkt år för TF Bank."Läs mer

TF Bank koncernen startar inlåning i Norge

TF Bank AB (publ) (Nasdaq Nordic Exchange: TFBANK) kommer från och med i dag att erbjuda inlåning till sina kunder i Norge.Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké januari – december 2016

TF Bank AB publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2016 den 9 februari kl. 07:00 CET.Läs mer