Pressmeddelanden

TF Bank AB (publ) publicerar obligationsprospekt och ansöker om att lista obligationerna på Nasdaq Stockholm

TF Bank AB (publ) emitterade tier 2-obligationer (supplementärkapital) om SEK 100 000 000 den 27 september 2019 med förfall september 2029 och med första möjlighet till inlösen september 2024. Obligationerna löpe...Läs mer

TF Bank utser valberedning för årsstämman 2020

TF Bank meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2020, som kommer att hållas torsdagen den 7 maj 2020. Valberedningen har till uppgift att för årsstämman 2020 föreslå stämmoordförande, styrelseled...Läs mer

Delårsrapport januari – september 2019

”TF Bank fortsätter att växa i Norden och övriga Europa. Efter en stark avslutning ökade låneportföljen med 8 % under det tredje kvartalet och passerade därmed 6 miljarder. Rörelseresultatet ökade med...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – september 2019

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – september 2019, torsdagen den 24 oktober 2019 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, ana...Läs mer

TF Bank har framgångsrikt emitterat efterställda Tier 2-obligationer om 100 miljoner kronor

TF Bank AB (publ) har emitterat efterställda Tier 2-obligationer (supplementärkapital) om 100 miljoner kronor med förfall september 2029 och första möjlighet till inlösen september 2024. Obligationerna betal...Läs mer

TF Bank planerar att emittera supplementärkapital

TF Bank AB har givit Carnegie Investment Bank i uppdrag att utvärdera möjligheten att emittera supplementärkapital om 100 miljoner svenska kronor för att optimera kapitalstrukturen...Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2019

”Även under andra kvartalet levererar TF Bank ett starkt rörelseresultat, 71 MSEK, vilket är 32 % högre än motsvarande kvartal 2018. Vinsttillväxten drivs av utvecklingen i Norge och Baltikum. Vi leve...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – juni 2019

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – juni 2019, tisdagen den 16 juli 2019 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och...Läs mer

Styrelsen i TF Bank antar fusionsplaner

Styrelserna i TF Bank AB (publ) ("TF Bank") och de helägda dotterbolagen BB Bank ASA, Avarda AB och Avarda Oy ("Dotterbolagen") meddelar idag att de antagit gemensamma fusionsplaner med avsikten att Dotterbolagen ...Läs mer

Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma den 7 maj 2019

TF Bank AB (publ) har i dag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram.Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2019

”Det första kvartalet uppvisade rekordtillväxt om 14 %, och låneportföljen har därmed passerat 5 miljarder – en riktig milstolpe för TF Bank. Det senaste året har låneportföljen ökat med 45 %. Vi leve...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – mars 2019

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – mars 2019, torsdagen den 25 april 2019 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och...Läs mer

Kallelse till årsstämma i TF Bank AB (publ)

Aktieägarna i TF Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma.Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i TF Bank AB (publ)

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av Mattias Carlsson, John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe, samtliga ...Läs mer

TF Bank publicerar Årsredovisning 2018

TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2018 har publicerats på www.tfbankgroup.com. Från och med 2018 upprättas även en hållbarbetsrapport som en integrerad del av ...Läs mer

TF Bank inleder process för att förenkla koncernstrukturen

Styrelsen för TF Bank har beslutat att inleda en process för att förenkla koncernstrukturen genom att slå samman TF Bank och de helägda dotterbolagen BB Bank ASA, Avarda AB och Avarda Oy. Avsikten är a...Läs mer

Hansapost väljer TF Bank för betal- och finansieringslösning

TF Bank har inom segmentet Ecommerce Solutions tecknat avtal med Estlands ledande e-handlare Hansapost.Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2018

”TF Bank avslutar 2018 med ett starkt sista kvartal för båda segmenten. Det justerade rörelseresultatet på 65 MSEK är 29 % högre än samma period 2017. Stigande ränteintäkter från en växande låneportfölj...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké för 2018

TF Bank AB publicerar sin bokslutskommuniké för 2018, torsdagen den 7 februari 2019 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och övriga intressenter ti...Läs mer

TFB Holdings innehav i TF Bank

TF Banks största ägare TFB Holding AB har informerat bolaget att en del av innehavet i TF Bank flyttats till Tiberon AB.Läs mer