Pressmeddelanden

TF Bank publicerar Årsredovisning 2019 samt drar tillbaka utdelningsförslaget

  TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2019 har publicerats på www.tfbankgroup.com. Med anledning av Finansinspektionens kommunicerade uppmaning avseende vinstutdelningar, har...Läs mer

Kallelse till årsstämma i TF Bank AB (publ)

Aktieägarna i TF Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma. Tid: 7 maj 2020 kl. 15.00. Aktieägare är välkomna från kl. 14.30. Plats: Roschier Advokatbyrå, Brunkebergstorg 2 i Stockholm.Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i TF Bank AB (publ)

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe samt nyval av Sara Mindus, s...Läs mer

Omräkning med anledning av utvidgad segmentsredovisning från 2020

Som kommunicerades i samband med presentationen av bokslutskommuniké 2019 kommer TF Banks segmentsredovisning utvidgas från och med första kvartalet 2020. Ecommerce Solutions delas upp i två segment; Eco...Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2019

”Under det fjärde kvartalet ökade TF Banks låneportfölj med 9 % i lokala valutor. Expansionen i Tyskland utökades mot slutet av året och kreditkorten är en spännande del av bankens framtida tillväxt. Efter årss...Läs mer

TF Bank utvidgar segmentsredovisning från 2020

TF Bank har beslutat om att utvidga segmentsredovisningen från och med första kvartalet 2020. Ecommerce Solutions delas upp i två segment; Ecommerce Solutions och Credit Cards. Förändringen följer ambit...Läs mer

TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké för 2019

TF Bank AB publicerar sin bokslutskommuniké för 2019, torsdagen den 6 februari 2020 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och övriga intressenter ti...Läs mer

TF Bank har genomfört fusioner

TF Bank har förenklat koncernstrukturen genom att genomföra fusionerna av de tre helägda dotterbolagen BB Bank ASA, Avarda AB och Avarda OY. Den 21 mars 2019 meddelade TF Bank att styrelsen beslutat at...Läs mer

TFB Holdings innehav i TF Bank

TF Banks största ägare TFB Holding AB har informerat bolaget att en del av innehavet i TF Bank flyttats till Tiberon AB.Läs mer