Mattias Carlsson

Verkställande direktör 2009 till 2015 och styrelseordförande sedan 2015. Född 1972.

Andra pågående uppdrag: Avarda AB (styrelseledamot), Avarda Oy (styrelseledamot), BB Finans AS (ledamot) och TFB Service OÜ (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Popgiro AB (styrelseledamot).

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik (Uppsala universitet).

Innehav i bolaget: 294 151 aktier.

Charlotta Björnberg-­Paul

Född 1974.

Andra pågående uppdrag: Saxo Oy (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren
: Tammet Oy (styrelseledamot).

Utbildning: M.Sc. Econ. Hanken, Svenska handelshögskolan, Finland.

Innehav i bolaget: -­

Tone Bjørnov

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1961.

Andra pågående uppdrag:  Aqua Bio Technology (styrelseledamot),  BB Finans (styrelseledamot), Filmparken AS (ordförande), Norsk Film Kostyme AS (ordförande), Storyline Studios AS (ordförande) och Valutacorp AS (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren:ABG Sundal Collier ASA (styrelseledamot), ABG Sundal Collier Holding ASA (styrelseledamot),Bank 1 Oslo Akershus AS (styrelseledamot), Intex Resources ASA (styrelseledamot), GGS ASA / GTB ASA (styrelseledamot), Kongsberg Automotive ASA (styrelseledamot), Marine Farms ASA (styrelseledamot), RenoNorden ASA (styrelseledamot), Serendex Pharmaceuticals AS (styrelseledamot), Sin Oceanic Shipping ASA (styrelseledamot) och Spectrum ASA (styrelseledamot).

Utbildning: Bedriftsøkonom (Handelshøyskolen BI).

Innehav i bolaget: 350 aktier.

John Brehmer

Styrelseledamot sedan 2010. Född 1965.

Andra pågående uppdrag: Consortio Fashion Holding AB (styrelseledamot), Mederion AB (ordförande), TFB Holding AB (styrelseledamot), Tiberon AB (ordförande) och Zebware AB (ordförande).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Polycore Software Inc. (styrelseledamot) och Urbanista AB (styrelseledamot).

Utbildning: Civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm).

Bertil Larsson

Styrelseledamot sedan 2007. Född 1946.

Andra pågående uppdrag: AB Effektiv (ordförande), Aktiebolaget Borås Tidning (ordförande), Conpera AB (styrelseledamot), Gota Media AB (styrelseledamot), LåsTeam Sverige AB (ordförande), Minso Holding AB (ordförande), Minso Solutions AB (ordförande) och Tore G Wärenstams Stiftelse (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Boxon Systems AB (ordförande), Boxon Systems Nordic AB (ordförande), Didriksons Regnkläder AB (ordförande), Kwanza AB (ordförande), Swedebridge AB (ordförande) och Säkerhetsgrinden Holding AB (ordförande).

Utbildning: –

Innehav i bolaget: 2 000 aktier.

Mari Thjømøe

Född 1962.

Andra pågående uppdrag: E-­‐CO Energi AS (styrelseledamot), Færder Nasjonalparksenter (ordförande), Nordic Mining ASA (styrelseledamot), Scatec Solar ASA (styrelseledamot), SINTEF Resarch Institute (styrelseledamot), ThjømøeKranen AS (styrelseledamot) och Tryg A/S (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Argentum Investments AS (styrelseledamot), Bank2 ASA (ordförande), Magseis ASA (ordförande), Petoro AS (styrelseledamot) och Sevan Marine ASA (styrelseledamot).

Utbildning: Master of Economy and Business (Handelshøyskolen BI).

Innehav i bolaget: 500 aktier.

Innehav i Bolaget per den 31 mars 2017.