Bertil Larsson

Tillförordnad styrelseordförande sedan november 2017. Styrelseledamot sedan 2007. Född 1946.

Andra pågående uppdrag: LåsTeam Sverige AB (styrelseordförande), Minso Solutions AB (styrelseordförande), Conpera AB (styrelseledamot), Minso Holding AB (styrelseordförande), Aktiebolaget Borås Tidning (styrelseordförande), Gota Media AB (styrelseledamot), Effektiv Bemanning AB (styrelseordförande), Brf Asplyckan (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Boxon Systems AB (styrelseordförande), Boxon Systems Nordic AB (styrelseordförande), Didriksons Regnkläder AB (styrelseordförande), Kwanza AB (styrelseordförande), Swedebridge AB (styrelseordförande) och Säkerhetsgrinden Holding AB (styrelseordförande).

Utbildning: –

Innehav i bolaget: 2 000 aktier.

Charlotta Björnberg-­Paul

Styrelseledamot sedan 2017. Född 1974.

Andra pågående uppdrag: Saxo Oy (vice ordförande), Anki Rugs Entrepreneur (vice ordförande), Paptic Ltd (styrelseledamot), GuardianX Technologies Inc (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Tammet Oy (styrelseledamot).

Utbildning: M.Sc. Econ. Hanken, Svenska handelshögskolan, Finland.

Innehav i bolaget: -­

Tone Bjørnov

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1961.

Andra pågående uppdrag: Filmparken AS (styrelseordförande), BB Bank ASA (styrelseledamot), Storyline Studios AS (styrelseordförande), Valutacorp AS (styrelseledamot), Norsk Film Kostyme AS (styrelseordförande), Aqua Bio Technology ASA (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: ABG Sundal Collier ASA (styrelseledamot), ABG Sundal Collier Holding ASA (styrelseledamot),Bank 1 Oslo Akershus AS (styrelseledamot), Intex Resources ASA (styrelseledamot), GGS ASA / GTB ASA (styrelseledamot), Kongsberg Automotive ASA (styrelseledamot), Marine Farms ASA (styrelseledamot), RenoNorden ASA (styrelseledamot), Serendex Pharmaceuticals AS (styrelseledamot), Sin Oceanic Shipping ASA (styrelseledamot) och Spectrum ASA (styrelseledamot).

Utbildning: Bedriftsøkonom (Handelshøyskolen BI).

Innehav i bolaget: 350 aktier.

John Brehmer

Styrelseledamot sedan 2010. Född 1965.

Andra pågående uppdrag: Consortio Fashion Holding AB (styrelseledamot), Mederion AB (styrelseordförande), TFB Holding AB (styrelseledamot), Tiberon AB (styrelseordförande) och Zebware AB (styrelseordförande).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Polycore Software Inc. (styrelseledamot) och Urbanista AB (styrelseledamot).

Utbildning: Civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm).

Innehav i bolaget: 89 200 aktier

Mattias Carlsson

Tillförordnad verkställande direktör sedan november 2017. Styrelseordförande 2015 till november 2017. Född 1972.

Andra pågående uppdrag: TFB Service Oü (styrelseledamot), BB Bank ASA (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Verkställande direktör 2009 till 2015 för TF Bank, Popgiro AB (styrelseledamot).

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik (Uppsala universitet).

Innehav i bolaget: 294 151 aktier.

Mari Thjømøe

Styrelseledamot sedan 2017. Född 1962.

Andra pågående uppdrag: E-CO Energi AS (vice styrelseordförande), Færder Nasjonalparksenter (styrelseordförande), Nordic Mining ASA (styrelseledamot), Scatec Solar ASA (styrelseledamot), SINTEF Resarch Institute (styrelseledamot), ThjømøeKranen AS (styrelseordförande), Norconsult AS (vice styrelseordförande), Teodin Holdco as (styrelseledamot) och Tryg A/S (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Argentum Investments AS (styrelseledamot), Bank2 ASA (ordförande), Magseis ASA (styrelseordförande), Petoro AS (styrelseledamot) och Sevan Marine ASA (styrelseledamot).

Utbildning: Master of Economy and Business (Handelshøyskolen BI).

Innehav i bolaget: 1700 aktier.

Innehav i Bolaget per den 30 september 2017.