Styrelsen i TF Bank antar fusionsplaner

Styrelserna i TF Bank AB (publ) (”TF Bank”) och de helägda dotterbolagen BB Bank ASA, Avarda AB och Avarda Oy (”Dotterbolagen”) meddelar idag att de antagit gemensamma fusionsplaner med avsikten att Dotterbolagen ska fusioneras med TF Bank genom absorption.

Styrelsen i TF Bank och styrelserna i Dotterbolagen har idag beslutat att anta gemensamma fusionsplaner mellan respektive dotterbolag och TF Bank. Fusionerna innebär att Dotterbolagen ska uppgå i TF Bank genom absorption. Efter fusionerna avses verksamheten som bedrivs av Avarda Oy i Finland och BB Bank ASA i Norge att fortsätta drivas genom TF Banks nuvarande finska filial respektive av en ny norsk filial. Fusionerna beräknas genomföras kring årsskiftet 2019/2020.

Syftet med fusionerna är att förenkla koncernstrukturen och möjliggöra högre intern effektivitet, att kunna samla fler produkter under varumärket TF Bank samt att tydliggöra erbjudandet i koncernens olika marknader.

Genomförande av fusionerna förutsätter nödvändiga tillstånd och samtycken.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till cirka 1 miljon konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet E-commerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.