TF Bank i samarbete med Zelmerlöw & Björkman Foundation

TF Bank i samarbete med Zelmerlöw & Björkman Foundation

TF Bank har inlett ett samarbete med Zelmerlöw & Björkman Foundation, en stiftelse som genom utbildningsprogram arbetar för att förändra livet för socialt utsatta barn och ungdomar i olika delar av Afrika.

Samarbetet med stiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation innebär att TF Bank under två års tid får möjlighet att finansiera skolgång, fria skolmåltider och tillgång till rent vatten för 40 elever vid Kenswed Academy i Ngong, Nairobi. Målsättningen med samarbetet är att genom ett långsiktigt engagemang stötta och finansiera stiftelsens viktiga arbete i området.

Zelmerlöw & Björkman Foundation har sedan 2013, genom grundarna Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman, verkat för att främja utbildningsprogram för unga i socialt utsatta områden i olika delar av Afrika. Idag finansierar stiftelsen fyra skolor där man bekostar lärare, skolmat och skoluniformer, samt bygger brunnar för att förse eleverna med rent vatten. Genom ett samarbete med den svenska ideella föreningen Global Relations, som funnits i området sedan 1998, bidrar stiftelsen till att förbättra livet för ungdomar som på grund av ekonomiska eller sociala orsaker tidigare inte har kunnat gå i skolan.

Vi är mycket stolta över att få påbörja detta samarbete. Det stiftelsen gör för barn och unga i några av östra Afrikas mest utsatta områden är oerhört viktigt. Vi ser fram mot ett långsiktigt engagemang och samarbete, säger Mattias Carlsson, VD för TF Bank.

För att läsa mer om stiftelsens arbete, klicka här.

Nyheter