TF Bank presenterar nya finansiella mål

TF Banks styrelse har fastställt nya finansiella mål och ny utdelningspolicy för treårs-perioden fram till 2020. Med bibehållen hög avkastning på eget kapital förväntas de finansiella målen skapa större aktieägarvärde på lång sikt. De uppdaterade målen presenteras av VD och CFO vid en telefonkonferens klockan 08:15 CET den 25 oktober. 

TF Bank har definierat ett mål för vinst per aktie om minst 14.50 SEK år 2020 och ett nytt mål för kostnadseffektivitet som innebär ett K/I-tal under 35 % år 2020.

Styrelsen bibehåller fokus på bankens kapitalstruktur och förmåga att fortsätta att uppnå stark tillväxt. Det nya målet innebär att kapitalrelationerna ska överstiga det legala kapitalkravet (inklusive pelare 2) med minst 2,5 %-enheter.

TF Bank reviderar sin utdelningspolicy från 2018 och framåt, och utdelningen kommer att fastställas i förhållande till den planerade tillväxten och kapitalkraven.

– TF Bank har överträffat de interna målen för utlåningsvolymerna sedan börsnoteringen 2016. Låneportföljen har fördubblats och banken har under den här perioden också levererat en avkastning på eget kapital kring 30 %. För att skapa större aktieägarvärden på sikt vill styrelsen tydliggöra att framtida tillväxtmöjligheter och kostnadseffektivitet ska prioriteras. Samtidigt gör vi utdelningspolicyn mer flexibel och stärker upp bankens finansiella position säger Mari Thjømøe, styrelseordförande i TF Bank.

– TF Bank fortsätter att växa och diversifiera verksamheten. Banken finns idag i nio länder och planerar att expandera ytterligare framöver, både geografiskt och med nya produkter på befintliga marknader. De nya finansiella målen innebär en fördubbling av vinsten jämfört med resultatet 2017. Givetvis ska detta ske med bibehållen disciplin i fråga om avkastningen på eget kapital och en aktiv riskhantering. I min roll som VD ser jag fram emot att fortsätta skapa lönsam tillväxt med de anställdas, kundernas och aktieägarnas bästa i fokus, säger Mattias Carlsson, VD för TF Bank.

I samband med morgondagens telefonkonferens 08:15 CET för media, institutionella investerare, analytiker och övriga intressenter kommer VD och CFO presentera delårsrapporten samt de nya finansiella målen. 

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till cirka 1 miljon konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 20:00 CET.