TF Bank publicerar Årsredovisningen 2016

TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2016 har publicerats på www.tfbankgroup.com

För ytterligare information, kontakta:

Sture Stölen, Investor Relations, 46 723 68 65 07, ir@tfbank.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 at 0900 CET.