TF Bank utvidgar segmentsredovisning från 2020

TF Bank har beslutat om att utvidga segmentsredovisningen från och med första kvartalet 2020. Ecommerce Solutions delas upp i två segment; Ecommerce Solutions och Credit Cards. Förändringen följer ambitionen att vara transparenta mot bankens intressenter.

I segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank digitala betalningslösningar för både butiks- och e-handel samt kreditkort till kreditvärdiga privatpersoner. Från och med 2020 kommer företagsledningen fördela resurser och utvärdera resultat baserat på de två olika affärssegmenten. Förändringen har initierats av den pågående expansionen för kreditkort i Tyskland. Jämförelsetal för 2019 kommer att räknas om enligt den utvidgade segmentsredovisningen och presenteras i kommande delårsrapporter. TF Banks VD Mattias Carlsson har utsetts till tillförordnad chef för det nya segmentet Credit Cards.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till över 2 miljoner konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen, samt kreditkort i Norge och Tyskland. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.