TF Banks styrelse har antagit en utdelningspolicy som innebär att TF Bank avser att dela ut omkring 50 % av årets resultat.

Utbetalning av eventuell utdelning, belopp och tidpunkt för sådan utdelning kommer att bero på antal olika faktorer såsom TF Banks framtida intäkter, finansiella ställning, kapitalkrav och allmänna ekonomiska villkor. Om TF Bank, till följd av sin vinst och utdelningspolicy genererar ett väsentligt överskott, avser TF Bank att använda detta överskott till att antingen finansiera en högre organisk tillväxtnivå och/eller framtida förvärv, alternativt att överföra överskott till dess aktieägare genom utdelning.