Valberedningen i TF Bank föreslår Mari Thjømøe som ny styrelseordförande

Valberedningen i TF Bank föreslår Mari Thjømøe som ny styrelseordförande

Den 3 april meddelade TF Banks valberedning att de föreslår Mari Thjømøe till bankens nya styrelseordförande. Mari Thjømøe har gedigna erfarenheter från ledande roller inom finansbranschen som förväntas komma väl till pass när TF Bank nu fortsätter sin expansion. Här berättar hon mer om sig själv och hur hon ser på framtiden för banken.

Mari, givet godkännande av aktieägarna på årsstämman blir du ny styrelseordförande i TF Bank. Hur ser du på ditt potentiellt nya uppdrag?

Jag är glad över att valberedningen har föreslagit mig som ny styrelseordförande. TF Bank är ett framgångsrikt företag med lång historia och en väletablerad aktör inom såväl utlåning som inlåning i norra Europa. Vi har en beprövad och framgångsrik affärsmodell och vi arbetar aktivt med decentralisering och diversifiering, vilket medför att vi har lätt att anpassa oss till nya marknader. Jag ser fram emot att fortsätta driva TF Banks tillväxtresa och geografiska expansion.

Du har en bred erfarenhet från branschen, främst på den norska marknaden. Kan du berätta mer om dina erfarenheter?

Jag har erfarenhet med ledande positioner från norska industriverksamheter, försäkringsbolag och banker. Sedan 2005 har jag arbetat inom finans då jag blev CFO och koncerndirektör i det norska försäkringsbolaget KLP, och senare CFO samt tillförordnade vd i det börsnoterade fastighetsbolaget Norwegian Property. Jag har jobbat med styrelseengagemang i flera årtionden, och har sedan 2010 ägnat mycket av min tid till detta. Mitt styrelsearbete under åren har bland annat resulterat i att jag fick Womens Board Award/Gabrielsen-priset som årets kvinnliga styrelseledamot 2013. Min erfarenhet från såväl styrelsearbete som ledande positioner inom finansväsendet har medfört att jag har stor förståelse för kapitalmarknaden och även för hur den norska marknaden fungerar, en marknad som är mycket viktig för TF Bank. Denna typ av erfarenhet kommer att vara viktig för TF Bank när vi ska växa vidare på våra nya marknader.

TF Bank upplevde en stark tillväxt under 2017. Vilka möjligheter ser du för TF Bank under 2018?

Ja, banken hade en stark, lönsam och kontrollerad tillväxt under 2017. Vi etablerade inlåningsverksamheten i Norge och Tyskland och realiserade en tillväxt i nettoresultat på nästan 20 procent. Tillväxten bygger på en framgångsrik svensk affärsmodell med god riskhantering och närhet till kunderna som vi för över på nya marknader. Detta, tillsammans med förvärvet av Avarda hösten 2017, gör att styrelsen förväntar sig att vi även levererar god tillväxt under 2018.

Styrelsen ser att det blir allt viktigare att jobba vidare med smidiga betalningslösningar i den allt ökande näthandeln. Vi har bra förutsättningar att möta den ökande efterfrågan i olika länder genom en decentraliserad organisation, ”nearshoring-strategi” och lokal expertis på samtliga marknader där vi är verksamma. Det medför att vi snabbt kan gå till handling när ett beslut väl är taget. Vidare ser vi en växande marknad i bland annat Polen, Tyskland och Baltikum samtidigt som vi fortsätter ta allt större marknadsandelar i dessa länder.

Vilka specifika utmaningar skulle du säga ligger framför TF Bank som företag och branschen i helhet?

TF Bank är en liten men offensiv bank som är närvarande på ett flertal marknader med många aktiviteter på respektive marknad. Det medför såklart utmaningar, framförallt att förstå risken på varje marknad och att vi anpassar oss till varje enskilt lands respektive regulatoriska krav som ständigt förändras. Vidare är en av våra utmaningar att fortsätta sticka ut i mängden och etablera oss på nya marknader som redan har väletablerade befintliga aktörer.

Och slutligen, vad kommer att vara ditt största huvudfokus om du blir vald som styrelseordförande?

Strategisk utveckling, att säkerställa en tillfredsställande kapitalisering ock stötta vår ledning i deras arbete med att föra vår kraftiga tillväxt vidare till nya marknader och samtidigt säkerställa kvaliteten i alla led. Samtidigt kommer en stor del av mitt fokus ligga på att bidra till arbetet att göra banken relevant för kunderna, en bra arbetsgivare samt en konkurrenskraftig avkastning för våra långivare och aktieägare.

Nyheter