Medarbetarna är TF Banks främsta tillgång. Därför arbetar vi kontinuerligt med att säkerställa en arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas.

TF Bank anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa den innovation som krävs för att säkerställa långsiktig affärsmässig framgång. Vi arbetar därför utifrån en mångfaldhetspolicy som har antagits av vår styrelse. Med mångfald menar vi de olikheter som gör oss alla unika.

Medarbetarnas välmående 2019 2018
Personalomsättningshastighet (%) 25,1 17,4
Sjukfrånvaro (%) 3,3 3,0