1. Stabil affärsmodell med mer än 30 år av hög avkastning

TF Bank startade med privatlån och säljfinansiering redan 1987 och har under mer än 30 år i konsumentkreditbranschen uppvisat lönsamhet – även under de stora kriserna.

Verksamheten är idag indelad i två kompletterande affärssegment inom konsumentlån (Consumer Lending) och betalningar (Ecommerce Solutions). Genom en flexibel IT-plattform ges möjlighet att expandera med skalfördelar samt att korssälja mellan segmenten.

Avkastningen drivs av hög tillväxt och kostnadseffektivitet. Med hög avkastning ges möjlighet till betydande återinvesteringar i verksamheten och attraktiv riskjusterad avkastning till aktieägarna.

2. Ansvarsfull organisk tillväxt med diversifierad portfölj

TF Bank prioriterar organisk tillväxt under kontrollerade former. Med kombinationen av välutvecklade kreditgivningsprocesser, låga kreditbelopp och korta återbetalningstider tas kalkylerade risker som snabbt kan anpassas när förutsättningarna på makronivå förändras.

TF Banks expansion sker inom noggrant utvalda segment och marknader. Från den svenska verksamheten har låneerbjudandet framgångsrikt växt till de övriga nordiska länderna och nya marknader runt Östersjön. Cirka 75 procent av låneportföljen relaterar till Sverige, Finland och Norge, och övriga 25 procent till Baltikum och Polen.

Diversifiering är ett ledord även för TF Banks inlåningsprodukter. Genom att erbjuda inlåning på flera marknader skapas alternativ att finansiera utlåningstillväxten, en ökad geografisk riskspridning och lägre finansieringskostnader.

3. Kontrollerad kostnadsbas ger branschledande effektivitet

Effektivitet och kostnadskontroll har varit ledord i TF Bank sedan starten. Att kunna gå från beslut till handling utan höga kostnader och långa ledtider är en av verksamhetens främsta styrkor.

Den höga graden av automatisering i bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar.

Tack vare vår platta organisation, den skalbara plattformen och kostnadskontroll som genomsyrar hela verksamheten uppnås hög effektivitet. TF Banks K/I-tal har under lång tid varit bland de lägsta i branschen.

4. Ecommerce Solutions ger nya tillväxtmöjligheter

Inom segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare, samt kreditkort, via tre varumärken: TF Bank, Avarda och BB Bank. Segmentets intäkter växer samtidigt som skalfördelar på kostnadssidan ger ett gradvis ökande bidrag till koncernens resultat.

Avarda erbjuder en komplett utcheckningslösning med CRM-funktionalitet. Avarda fokuserar sin verksamhet på de nordiska marknaderna där ambitionen är att växa och ta en marknadsledande position. Redan idag har Avarda många kunder i Sverige och Finland, varav några med betydande volymer.

Via varumärket BB Bank erbjuds kreditkort i Norge. Det finns även planer på att lansera kreditkort i större skala på fler marknader.