Under de senaste 20 åren har TF Bank expanderat geografiskt från sitt huvudkontor i Borås och har nu verksamhet med lokala kontor i Norge, Finland, Estland och Polen. TF Bank har sedan starten haft en stark och lönsam tillväxt.

TF Bank är verksam inom två kompletterande segment som båda utnyttjar koncernens IT-plattform och kreditbedömningsmodeller samt har starka korsförsäljningsmöjligheter, Consumer Lending och Ecommerce Solutions. I segmentet Consumer Lending erbjuder TF Bank konsumentkrediter utan säkerheter till kreditvärdiga privatpersoner. Segmentet Ecommerce Solutions erbjuder finansieringslösningar till handlare inom e-handel och detaljhandel för hantering av konsumenternas fakturabetalningar och avbetalningsköp. Från den 1 januari 2017 ingår även kreditkort i segmentet.

Styrkor och konkurrensfördelar

  • Snabbväxande nordeuropeisk nischbank.
  • Bevisad förmåga att expandera till nya geografiska marknader – från den svenska basen till en bred nordeuropeisk närvaro.
  • Fokuserad verksamhet med inriktning på tydliga marknadsnischer.
  • Verksam genom två kompletterande segment med korsförsäljningsmöjligheter vilka möjliggörs genom en skalbar och flexibel IT-plattform.
  • Riskmedveten organisation med en stabil kapitalposition.
  • Attraktiv finansiell profil med historisk påvisad förmåga att generera hög avkastning.

Strategi i korthet

  • Stark tillväxt från befintliga produkter och marknader.
  • Utnyttja möjligheter till korsförsäljning mellan segmenten.
  • Fortsätta den geografiska expansionen.
  • Stärka aktuella strategiska samarbeten och förvärv samt fortsätta utforska nya liknande möjligheter.