Under de senaste 20 åren har TF Bank expanderat geografiskt från sitt huvudkontor i Borås och har nu verksamhet med lokala kontor i Norge, Finland, Estland och Polen. TF Bank har sedan starten haft en stark och lönsam tillväxt.

TF Bank är verksam inom två kompletterande segment som båda utnyttjar koncernens IT-plattform och kreditbedömningsmodeller samt har starka korsförsäljningsmöjligheter:

 • Direct to Consumer: I segmentet Direct to Consumer erbjuder TF Bank konsumentkrediter till kreditvärdiga privatpersoner. Krediterna motsvarar belopp på upp till 45 000–300 000 SEK beroende på geografisk marknad, med löptider på ett till tio år. Typiskt sett används lånen för att tillgodose kortsiktiga finansieringsbehov.
 • Sales Finance: I segmentet Sales Finance erbjuder TF Bank finansieringslösningar för handlare (e-handel och detaljhandel) för hantering av fakturabetalningar och avbetalningsköp. Inom Sales Finance driver TF Bank ett joint venture-bolag, Avarda, tillsammans med Intrum Justitia. Avarda har en egen säljorganisation och fokuserar sin verksamhet på de nordiska marknaderna.

Styrkor och konkurrensfördelar

 • Snabbväxande nordeuropeisk nischbank.
 • Bevisad förmåga att expandera till nya geografiska marknader – från den svenska basen till en bred nordeuropeisk närvaro.
 • Fokuserad verksamhet med inriktning på tydliga marknadsnischer.
 • Verksam genom två kompletterande segment med korsförsäljningsmöjligheter vilka möjliggörs genom en skalbar och flexibel IT-plattform.
 • Riskmedveten organisation med en stabil kapitalposition.
 • Attraktiv finansiell profil med historisk påvisad förmåga att generera hög avkastning.

Strategi i korthet

 • Stark tillväxt från befintliga produkter och marknader.
 • Utnyttja möjligheter till korsförsäljning mellan segmenten.
 • Fortsätta den geografiska expansionen.
 • Stärka aktuella strategiska samarbeten och förvärv samt fortsätta utforska nya liknande möjligheter.