”Vi fortsätter expandera enligt plan”

”Vi fortsätter expandera enligt plan”

I november slutade Declan Mac Guinness som VD för TF Bank. I en intervju med Investerarbrevet berättar bolagets tillförordnade VD Mattias Carlsson om bolagets framtidsplaner samt om den nyligen förstärkta ledningsgruppen.

– Verksamheten utvecklas väl och vi levererar det vi tidigare utlovat. Eftersom vi fortsätter att arbeta utifrån tidigare inriktningsbeslut så ligger den långsiktiga strategin vad gäller expansion och lönsamhet fast, säger Mattias Carlsson som sedan november är tillförordnad VD för TF Bank.

Du var VD på TF Bank mellan 2009 och 2015. Hur ser du på att vara tillbaka i den rollen efter en tid som ordförande?

– Jag har haft förmånen att jobba inom banken sedan 2009, först som VD och sedan som ordförande. Det innebär att jag kan företaget mycket väl och det var därför naturligt att ta över som tillförordnad VD under nuvarande period när vi arbetar med att rekrytera en permanent VD.

Varför gick du från VD-posten till rollen som styrelseordförande?

– VD-posten i ett noterat bolag kräver att mycket tid och energi läggs på regulatoriska frågor som exempelvis börskoden samt kommunikation med investerare, analytiker och media. Inför noteringen av TF Bank-aktien på börsen gjordes därför bedömningen att det bästa för banken var att jag i rollen som ordförande kunde fokusera på långsiktiga strategier.

Analytiker anser att du var operativ som styrelseordförande. Tycker du själv att det stämmer?

– Ja, så har det nog varit. Vi har upplevt en stark tillväxt de senaste åren, och i min roll som styrelseordförande var jag ytterst ansvarig för bolagets strategiska arbete, och självklart delaktig i samtliga beslut som rörde etableringar i nya länder samt viktiga beslut gällande våra dotterbolag Avarda och BB Bank.

Är du själv aktiv i processen med att hitta en permanent lösning för VD-posten?

– Eftersom jag tidigare varit både VD och styrelseordförande så deltar jag i processen med att hitta en lämplig VD. Det är dock viktigt att poängtera att det i slutänden är styrelsen som avgör vem som ska vara VD.

Nyligen förstärkte ni ledningsgruppen ytterligare. Varför?

– I takt med att våra affärsområden utvecklas i hög takt är det nu rätt läge att komplettera ledningsgruppen med fler medlemmar som tillför viktiga strategiska och operativa kunskaper. Espen Johannessen och Mikael Johansson tillför många års bankerfarenhet till ledningsgruppen.

– Espen är VD för vårt norska dotterbolag BB Bank och chef över segmentet Direct to Consumer. Espen har lång erfarenhet inom konsumentfinansiering och har framgångsrikt byggt upp BB Bank till en aktör att räkna med på den norska marknaden.

– Mikael är VD för vårt numera helägda dotterbolag Avarda och chef över segmentet Sales Finance. Mikael har tidigare bland annat varit VD för Santander Consumer Bank Sverige och har lång erfarenhet av betalningslösningar för e-handel och detaljhandel.

– Tidigare bestod ledningsgruppen endast av mig och vår CFO Mikael Meomuttel, som är en av de som har arbetat längst inom banken och varit med på den resa som vi har gjort de senaste 7-8 åren.

Läs också: Erik Selin: ”Därför köper jag TF Bank”

Hur ser era tillväxtplaner ut?

– Den långsiktiga strategin ligger fast och innebär att vi expanderar och diversifierar vår verksamhet. Ett av våra finansiella mål är att vinsten per aktie långsiktigt ska öka med 20 procent per år. För att nå dit ska vi etablera oss i fler länder. Eftersom vi är en liten och flexibel organisation kan vi agera snabbt när väl ett beslut är taget.

– Vår etablering i Lettland, som skedde hösten 2016, är ett lyckosamt exempel på vår expansion till nya länder. Kundbalansen i Lettland växer stadigt samtidigt som vi har god kreditkvalitet och en låg kostnadsbas.

Nyheter