”Vi ska vara e-handlarens bästa vän”

I november 2017 blev Avarda helägt av TF Bank. Drygt ett år senare har verksamheten tagit stora kliv i utvecklingen och är mitt i utrullningen av nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden. Mikael Johansson, vd för Avarda och chef för TF Banks segment Ecommerce Solutions, berättar om arbetet som gjorts och ambitionerna framåt.

– Under de senaste åren har vi investerat mycket i tekniken med målet att skapa den bästa betaltjänsten för e-handlare som vill bygga sitt eget varumärke genom hela kedjan. Med vår lösning Checkout+, som började rullas ut i början på 2018, känner vi att vi har lyckats. Responsen från kunderna har varit genomgående mycket positiv och vi har snabbt fått betydande volymer.

Checkout+ erbjuder e-handlare en komplett utchecknings- och betaltjänst under eget varumärke (white label). Dessutom innehåller den CRM-funktionalitet där handlaren till exempel kan exponera extra erbjudanden till konsumenten i samband med köpet.

– Det är en tydlig trend att konsumenternas tid i butiken i minskar. Först söker man efter bästa pris via en jämförelsetjänst, och när man handlat klart skickas man in i en extern betallösning som följs upp med fakturor från betaltjänsten snarare än butiken. Vi ska vara e-handlarens bästa vän och ta tillbaka tiden i butiken. I vår lösning ökar konsumentens exponering mot e-handlarens eget varumärke och möjligheterna till mersälj betydligt jämfört med andra lösningar.

Avarda har en växande kundportfölj och servar idag e-handlare i Sverige och Finland, samt förbereder etablering i Norge. Bland kunderna finns bland andra Bubbleroom, EM, Vianor och den finska nätbutiken Hobby Hall.

– Vi har byggt tjänsten för att kunna hantera stora volymer. Dels så arbetar vi nu med att lyfta över befintliga kunder till Checkout+, dels så intensifierar vi försäljningsinsatserna mot nya kunder på alla våra marknader.

Avarda ingår i TF Banks segment Ecommerce Solutions, som under året har uppvisat kraftig tillväxt och positivt resultat.

– I den här typen av verksamhet måste man vara långsiktig och bygga upp volymer tills man når skala och kostnadstäckning. Vi är nu i ett starkt tillväxtmomentum som reflekteras i att segmentet visar svarta siffror. Ecommerce solutions kompletterar TF Banks kärnverksamhet på ett väldigt bra sätt, det ger koncernen en ny spännande dimension. Med det positiva gensvar vi fått i Checkout+ och andra satsningar som görs på området, till exempel kreditkortserbjudandet via BB Bank i Norge, har vi goda möjligheter att fortsätta växa framåt.

Nyheter